Ryhmäjakauma 23.2.2024

Ryhmä Osakkaat Osakkaat % Osakkeet Osakkeet %
Yritykset 4 550 2,51 % 10 564 606 6,31 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 93 0,05 % 5 992 929 3,58 %
Julkisyhteisöt 72 0,04 % 30 073 175 17,97 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 506 1,38 % 5 157 088 3,08 %
Kotitaloudet 173 371 95,70 % 36 967 936 22,09 %
Ulkomaat 565 0,31 % 178 269 0,11 %
Yhteensä 181 157 100,00 % 88 934 003 53,15 %
Hallintarekisteröidyt     78 401 070 46,85 %
Yhteensä     167 335 073 100,00 %
Ryhmäjakauma 23.2.2024